(sxc.hu)
 
Foto: (sxc.hu)
 

Српска дијаспора спада међу најдарежљивије и међу првих 10 је у свету по дознакама које шаље у матицу , изјавила је директорка Канцеларије Владе Србије за дијаспору и Србе у региону Славка Драшковић

" У првих 6-8 месеци ове године , према подацима Народне банке Србије , стигло је око 1,5 милијарде евра , односно око две милијарде долара , међутим не могу да се измере и сви неформални канали којима новац пристиже у земљу " , рекла је Драшковић .

Она наводи да према подацима Светске банке , која је покушала да измери и неформалне канале , годишње у Србију стигне око 5,5-5,6 милијарди долара .

Указујући да може да се рачуна да неформалним каналима стиже чак можда и дупло више новца , она је истакла да , зависно да ли се рачуна формално или неформално пристизање средстава , 10 , па чак и до 20 одсто бруто националног производа чине дознаке из дијаспоре .

Према њеним речима , дознаке не само да помажу ликвидност привреде него представљају новац који никад није заказао без обзира каква је криза у свету .

Дијаспора никада са својим дознакама није заказала . Она шаље својим рођацима , пријатељима и сматра се да око 11 одсто грађана Србије , оно што се зна и што иде формалним каналима , добија помоћ из инистранству - рекла је др Славка Драшковић .

Како је истакла , дознаке су најстабилнији извор прихода за Србију која се налази на осмом месту у свету поредећи оно што се добија од дијаспоре у односу на бруто национални производ .

Према њеним речима , неопходно је да новац уђе легалним путем не само због државе и потребе да се зна шта и како долази , него и ради нормалног функционисања привреде .

" Зато је Канцеларија Владе Србије за дијаспору и Србе у региону потписала специјални протокол са државном банком Привредном банком Београд која је понудила специјалне услове за све инвестиције и промет са дијаспором и уопште са иностранством " , рекла је Драшковић , додајући да се тим протоколом обезбеђује проток новца без икакве провизије .

Међутим , док смо по дознакама на осмом месту у свету , када су у питању инвестиције српске дијаспоре у матицу Србија се налази на зачељу .

Док је у другим земљама однос инвестирања и дознака 50 према 50 , то у Србији није случај те подаци говоре да капитал који стиже из дијаспоре има однос 90 одсто за дознаке према 10 одсто за инвестиције.